5119853349437440
amiibo 麵麵 Minmin 產品名稱:amiibo 麵麵 Minmin 注意: 此預訂貨品將於2022年4月29日順序出貨,敬請留意 產品官方網站: https://www.nintendo.com.hk/amiibo/ https://www.nintendo.co.jp/hardware/amiibo/lineup/aads/index.h Product #: nsewstore-amiibo 麵麵 Minmin 2023-05-28 Regular price: $HKD$150.0 Available from: nsew StoreIn stock